Neler Yeni

"Acz" ve "Zaaf" arasında nasıl bir fark vardır, açıklar mısınız?

Emir

Stajyer
ELFMASTER
"Zaaf", daha ziyade insanın güçsüz ve çaresiz olma hâli iken, "acizlik" bu hâlin idrak edilmesi ve aciz olmayan bir Zat-ı Akdese el açma hâlidir denilebilir. Normalde iki kelime müteradif, yani eş anlamlıdır.İnsan özünde zayıf ve çaresizdir, ama bazen gaflet ve ideolojiler yüzünden insan bu zayıflığını ve çaresizliğini idrak edemez; yani aczini bilemez hâle gelir ki bu insan açısından tam bir faciadır. Çünkü insanların küfür ve gaflete düşmesinin ana sebebi, insanın zaafını idrak edememesidir.
 

Üst