Neler Yeni

Bahçeşehir Üniversitesi Tanıtımı

Limon

Kullanıcı
Tarihçesi

1- Tarihçe:
Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı tarafından T.C. Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurulmasına 18 Ocak 1998 tarihli ve 23234 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 15 Ocak 1998 tarihli ve 4324 sayılı kanun ile, T.B.M.M. karar vermiştir. Bahçeşehir Üniversitesi kuruluşundan kısa bir süre sonra, Şubat 1998 tarihinde Kaliforniya San Diego Devlet Üniversitesi ile kapsamlı bir akademik ve stratejik işbirliği protokolü imzalamıştır. Üniversite 1999- 2000 Eğitim - Öğretim yılında ÖSYS ile ilk öğrencilerini almıştır.
2- Eğitim Felsefesi :
Güçlü akademik kadrosu, uluslararası boyutlarda yürütülen araştırma ve eğitim-öğretim programları, yurtdışı eğitim olanakları ve modern teknik altyapısıyla dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olma vizyonu doğrultusunda hızla ilerleyen Bahçeşehir Üniversitesi evrensel bilgi ve değerlerin doğrultusunda topluma ve insanlığa yararlı, üretken, araştırmacı, aydın, insan haklarına ve özgürlüklerine saygılı, sosyal sorumluluk bilinci ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere 6 fakülte, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Meslek Yüksek Okulu ile Beşiktaş Kampüsü’nde eğitim veriyor. Eğitim dili İngilizce. Almanca, İspanyolca ve Rusça dillerinden birisi ikinci bir dil olarak veriliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin Amerika’nın önde gelen üniversiteleriyle akademik ve stratejik işbirliği anlaşmaları bulunuyor ve Erasmus programı uygulanıyor. Aynı zamanda Avrupa ve Uzakdoğu’daki çok sayıda üniversite ile de ortak programlar yürütülüyor.

Avrupa’daki üniversitelerle ortaklık kurmak, Brüksel kaynaklı AB fonlarından faydalanmak ve öğrencilere AB kurumlarında staj olanağı sağlamak amacıyla bu yıl Brüksel’de bir irtibat ofisi kuruldu. Ofis Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyor.
Bir üniversitenin vizyonunun aynı zamanda toplumun dönüşümüne de katkıda bulunmak olduğuna inanan Bahçeşehir Üniversitesi yıl içinde pek çok sertifika programı, konferans ve paneller düzenliyor aynı zamanda kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. İki yıldır başarıyla sürdürülen “Siyaset Okulu” ve 2006 yılında başlatılan “Toplum Akademisi” bu çerçevede düzenlenen önemli programlardır. Bilimsel, tarafsız, açık ve katılımcı bir program olarak geliştirilen “Toplum Akademisi” ile toplumun tüm kesimlerine ulaşmak hedefleniyor. Toplum Akademisi, Bahçeşehir Üniversitesi’nin aktif projelerle katkıda bulunacağı İstanbul 2010 Kültür Başkenti sürecinin de bir başlangıç noktasını oluşturuyor.


Öğretim ve Değerlendirme:
Bütün fakültelerde lisans derecesi 4 akademik yıl veya 8 yarıyılda (sömestr) tamamlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bahçeşeşehir Üniversitesi'nin eğitim felsefesi, üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun olarak, geniş kapsamlı bir genel eğitim zeminine oturtulmuştur.
Bahçeşehir Üniversitesi; klasik ders saatlerinin dışında, seminerler, ikili eğitim, laboratuvar saatleri ve modern eğitim teknolojileri ile öğrencilerine hizmet sunar. Öğretim etkinlikleri öğrencilerin sunuşları, sanayiye yaptıkları ziyaretler ve konferanslara katılımlar ile desteklenir. Öğretim etkinliklerinde öğretim üyesi danışmanlık hizmetleri önemli bir yer tutar.
Bölümlerdeki öğrenci asistanları tarafından da öğrencilerin derslerine yardımcı olunur.
Öğretim değerlendirme yazılı, pratik ve sözlü sınavlarla yapılır. Diğer taraftan küçük sınavlara, ev ödevlerine, dönem ödevlerine de önem verilir. Yaz aylarında ise staj yapılması zorunlu bölümlerimizde endüstride staj yapılır.

Lisans Programları Müfredat Yapılanması: MEP, GEP, YEP

MEP: Mesleki Endüstriyel Profesyonel Portföy Sistemi:
Bilgi, beceri ve davranışsal değişimleri içeren MEP Portföy Sistemi, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisine üç önemli rekabetçi avantaj sunmaktadır. Öğrenci dört yıllık akademik etkinliği sonucunda lisans diploması almaya hak kazanırken, sistematik bir yaklaşımla endüstri ile beraberliği sonucu referans belgeleri ile donanmakta, ayrıca profesyonel gelişimine hizmet edecek sertifika kurslarına katılarak, profesyonel eğitim ve danışmanlık şirketlerinden, stratejik alanlarında profesyonel eğitim sertifikaları almaktadırlar. Öğrencilerimiz MEP süreci kapsamında her hafta konularında uzman insan kaynakları ile tanışmaktadırlar. Bu uzmanlar öğrencilere alanları ile ilgili deneyimleri ve başarı hikayeleri konularında konferans vermektedirler. "MEP dersi" dört yıllık lisans eğitim programı boyunca (8 yarıyıl) devam etmektedir. MEP eğitim süreci, öğrencilerimize ülkemizdeki her işletmenin kapısını açabilecek ve aynı zamanda toplam kalite yolculuğundaki işletmelerin kalite güvencelerini kanıtlamalarındaki süreyi de kısaltacaktır.
Eğitim modelimizin ve felsefemizin temelini oluşturan MEP Portföy Sistemi sayesinde Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin bilgi ve becerilerini sertifikalar ve stajlarla artırmayı hedeflemektedir. Şirketler artık üniversite diplomasının yanısıra bilgi, beceriyi işe almakta öne çıkarmış durumdalar. Üniversitemiz kariyer planlaması bilinciyle MEP Portföy Sistemini geliştirmiştir.

GEP: Genel Eğitim Programı:
Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı kurulan Genel Eğitim Program (GEP) Departmanı öğrencilerimizin başarı kaynaklarını ve potansiyellerini belirlemekte ve onların iyi birer aydın insan kaynağı olarak mezun olmalarını sağlamaktadır. Dört yıllık eğitim süresince öğrencilerimiz mesleki derslerin yanında Genel Eğitim Departmanı'nın bünyesinde yürütülen bir seri genel eğitim derslerini de tamamlamakla yükümlüdürler. Bütün fakültelerde toplam lisans müfredatının 2/3'ü Mesleki 1/3' ü ise Genel Eğitim dersleri olacak şekilde tasarlanmıştır. GEP eğitim programının içinde bulunan derslerin temel amacı mezuniyet sonrası diplomanın yanı sıra bilgi ve beceriyi işe almakta kriter olarak kullanan şirket insan kaynakları bölümlerine mükemmel bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar vermektir. Diğer taraftan İngilizceyi çok iyi kullanabilecek mezunlar vermeyi hedefleyen fakültelerimiz lisans öğreniminin ilk iki senesinde İngilizceyi kredili olarak ders programlarına almışlardır. Üniversitemize başlayan her öğrenciye verilen Genel Eğitim Oryantasyon testi; öğrencilerin eksik yanlarını tespit edip bu zayıf yönlerde gelişimlerini sağlayacak ders programlarının kişisel düzeyde hazırlanması için önemli bir geri besleme aracıdır. Birinci yarıyılda sunulan genel eğitim dersi, dinler tarihinden genetik bilimine, temel hukuk bilgisinden erozyona, etikten duygusal düşünceye uzanan geniş bir yelpazede öğrencilerin bilinçlendirilmesini hedefler. Takip eden yarıyıllarda öğrencilerimizin eksiklerini giderecek dersler programda yer alır.

YEP: Yurtdışı Eğitim Programı:
Bahçeşehir Üniversitesi' eğitim felsefesinin temel taşlarından birisi de öğrencilere sunulan yurt dışında bir üniversitede bir dönem eğitim görüp, orada kazandığı ders kredilerini Bahçeşehir Üniversitesi'ne taşıyıp mezuniyete dönük kullanabilme imkanıdır. Bu süreç Yurtdışı Eğitim Programları (YEP) ilkelerine uygun olarak tasarımlanmıştır.
Bahçeşehir Üniversitesi YEP süreci ile, öğrencilerinin ufkunu genişletmeyi, hoşgörüsünü artırmayı, kültürel zenginliklere erişimini, iletişimi öğrenmiş aydın bireyler olarak topluma kazandırılmalarını hedeflemektedir. Birinci temel ve ikinci yılı başarıyla tamamlayan ve GPA'sı (ağırlıklı not ortalaması) 2.50/4.00 ve üzerinde olan öğrencilerin 3. yılın ilk yarıyılında yurtdışına ve tercihen ABD'de işbirliği protokolü geliştirdiğimiz seçkin bir üniversiteye gönderilmeleri YEP programının hedefidir. Bu kapsamda başta San Diego Devlet Üniversitesi olmak üzere birçok Kuzey Amerika Üniversitesiyle YEP Protokolleri sonuçlanmış ve/veya sürdürülmektedir.

YEP programına kabul edilebilmek için en az 2.50/4.00 başarı notu gerekir.
YEP'e katılmak isteyen öğrenciler birinci temel yıl sonunda YEP programına başvururlar.

YEP Programına katılan öğrencilerin gittikleri üniversitelerde ağırlıklı olarak GEP dersleri almaları hedefleni .
GEP ve Yabancı Dil Programları:
Eğitim dilinin İngilizce olduğu Bahçeşehir Üniversitesi'nde, mezunlarına kendi alanlarında daha avantajlı olanaklar sağlayabilmek ve küreselleşen dünyanın yeni rekabet ortamlarına donanımlı kişiler yetiştirmek için ikinci ve üçüncü dil öğrenme olanakları sunuluyor. 1999-2000 akademik yılında İspanyolca ile başlayan bu uygulama, GEP programı çerçevesinde Rusça, Fransızca veya Japonca ile devam edecek. Bu dersleri takip edecek öğrencilerin İngilizce dışında en az bir yabancı dili profesyonelce kullanmaları amaçlanmaktadır.
GEP, öğrencilerin kendi alanları dışında birçok sahada yeni özdeğerler geliştirmesini sağlamaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi, bütün fakültelerindeki başarılı öğrencilerinin bir sömestr (5. yarıyılda) yurt dışında, tercihen ABD'de, eğitim görmelerini hedeflemektedir.
Bu hedefe uygun olarak tasarımlanan YEP çerçevesinde, öğrencilerimizin yurt dışında geçirecekleri bu sürede; ufuklarını genişletecekleri, kültürel zenginliklerini artıracakları ve fonksiyonel İngilizce bilgilerinin seviyesini yükseltecekleri şüphe götürmez bir gerçektir.

Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında açılmış ve merkez kampüsü Beşiktaş, İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesidir.[1] İlk olarak İstanbul’un Bahçeşehir semtinde kurulan üniversite, 2006-2007 akademik yılında tüm fakülteleriyle Beşiktaş ilçesine taşındı.
Bahçeşehir Üniversitesi'nde toplam 550 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Yaklaşık 4500 lisans, 1800 önlisans, 1500 yüksek lisans ve 1700 hazırlık okulu öğrencisi olmak üzere toplam 9500 öğrencisi vardır.
 

Üst Alt