Neler yeni

en-Nesâî ve Sünen'i

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

yazicivaiz

VIP Üye
Katılım
22 May 2016
Mesajlar
15
Puanları
1
Credits
0
en-Nesâî: Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali b. Bahr b. Sinan b. Dinâr en-Nesâî, h.214-303 yılları arasında yaşamış muhaddistir. Mısır'dan Şam'a geldiğinde Hz. Muaviye taraftarları tarafından dövülmüş ve bundan dolayı vefat etmiştir.

Sünen'i (el-Müctebâ): Kitabü's-Süneni'l-Kebîr adlı eserde fıkhî hadisler yer almakta idi ve sahih ve illetli hadislerden meydana geliyordu. Daha sonra yalnızca sahih hadislerin yer aldığı kitabını derleyerek "el-Müctenâ (el-Müctebâ diye meşhurdur)" adını vermiştir. Sünenler arasında en az cerh edilen kitaptır. Rical tenkidinde Müslim'den daha sıkı davrandığı bildirilir. Hadislerdeki en küçük değişikliği bile göstermek için baştan sona hadisi yeniden zikreder. Genellikle "ahberanâ" lafzıyla rivayetlerde bulunur. Bunda hocasıyla arasındaki soğukluk nedeniyle, hocasını resmi olarak dinleme izninin olmamasının etkisi vardır. 51 kitap ve 2400'e yakın bâbtan oluşur. Ayrıca nev' şeklinde alt başlıklara da rastlanır.

Şerhi: Suyûtî'nin (911) "Zehru'r-rubâ ale'l-Müctebâ"sı bu eserin en meşhur şerhidir. Sünen, Türkçe olarak tercüme edilmiştir.
 

Üst