Neler yeni

İbn Mâce ve Sünen'i

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

yazicivaiz

VIP Üye
Katılım
22 May 2016
Mesajlar
15
Puanları
1
Credits
0
İbn Mâce: Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, tam ismidir. İbn Mâce künyesiyle meşhurdur. H.209-273 arasında yaşamıştır. Tefsir ve tarih alanında da eserler vermiştir.

Sünen: Mukaddime ve 37 kitab ile 1515 bâbtan oluşmaktadır. 4341 hadis ihtivâ eder. 1339 tanesi yalnızca İbn Mâce'de bulunan hadislerdir. Bunların arasında sahih, hasen, zayıf ve münker olanlar vardır. Tertibi, tekrarı içermemesi ve kısa bir kitap olması açısından değerlidir. K.Sitte eserlerinden sayılmıştır.

Baskı ve Şerhler: M. Fuad Abdülbakî tarafından iki cild halinde modern bir baskısı bulunmaktadır. Bu baskı esas alınarak Haydar Hatiboğlu tarafından Türkçe'ye tercüme ve şerh edilmiştir. Suyûtî'nin "Misbâhu'z-zücâce alâ Süneni İbn Mâce"si ile Abdülğani ed-Dihlevî'nin "İnhâcü'l-Hâce"si meşhur ve baskısı bulunan şerhleridir.
 

Üst