Neler Yeni

İlkçağ'ın en büyük fatihi Büyük İskender

ELFDaily 

#code
Yönetici
Makedonya kralı (MÖ 356-323) Asya içlerinde fethedilmiş binlerce kilometre, geniş yankılar uyandıran bir dizi zafer, uçsuz bucaksız bir imparatorluğun tek sahibi İlkçağ'ın en büyük fatihi Büyük İskender'in serüveni kısaca böyle özetlenebilir İskender, daha çocuk denecek yaşlarda, babası Makedonya kralı Filip'in (Philippos) sarayında zekâsı ve canlılığıyla kendini göstermeyi bildi

On üç yaşına geldiğinde, ünlü Yunan filozofu Aristoteles onun eğitimiyle görevlendirildi On beş yaşındayken, kendi gölgesinden bile ürken ve kimseyi sırtına bindirmeyen Bukephalos adlı ata binmeyi başardı 336 yılında kral olduğu zaman henüz yirmi yaşındaydı
 

Üst