Neler yeni

İmam Müslim ve Sahih'i

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

yazicivaiz

VIP Üye
Katılım
22 May 2016
Mesajlar
15
Puanları
1
Credits
0
İmâm Müslim: Ebu'l-Hüseyin Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, h. 202-261 tarihleri arasında yaşamıştır. Nişabur'da doğmuştur. "Asâkiru'd-dîn" lakabıyla meşhurdur.

Sahih-i Müslim: İmâm Müslim, el-Müsnedü's-sahîh adını vermiştir eserine. "Sahih-i Müslim" adıyla bilinmektedir. 300.000 hadis içerisinden seçerek kitabını oluşturmuştur. Kitabının içeriğini kendisi anlatmıştır. Buna göre; kitapta ulemânın icmâ ettiği hadisleri yazmıştır. Sema ve Arz metodlarına uygun tabirlerle hadisleri kaydetmiştir. "Kitap" başlığını taşıyan 54 bölümden oluşur. Kitapta bâb başlıkları Müslim tarafından değil, sonradan Nevevî tarafından yazılmıştır. Çoğu merfu' olmasına rağmen, mevkûf ve maktu' hadislere de yer vermiştir. Kütüb-ü Sitte İçerisinde Mukaddimesi olan tek kitaptır. Önce en sika râvilerden başlayarak hadisleri yazmıştır.

Şerhler: 30'a yakın şerh yazılmıştır. En müşhurları; Kadı İyad'ın (544) "İkmâlü'l-mu'lim"i, Ebû Zekereiya Yahyâ b. Şeref en-Nevevî'nin (676) "el-Minhâc fî şerhi Sahihi Müslim İbni'l-Haccâc" adlı şerhlerdir. M. Sofuoğlu, Sahih'i Türkçe'ye tercüme etmiştir. A. Davutoğlu da tercüme ve şerh edenlerdendir.
 

Üst