Neler Yeni

İslama Göre Cin Nedir?

ELFDaily 

#code
Yönetici


Cin; Yüce Allah’ın ateşten yarattığı akıl sahibi varlıklardır. Gözle görünmezler. Çeşitli şekillere girerek insanların beceremedikleri bazı işleri başarırlar. İçlerinde Müslüman olanları da vardır.Cinlere inanmamak küfürdür. Çünkü Kur’anda hususi olarak “Cin Sûresi” bile mevcuttur.Pek çok ayet-i Kerime’de cinlerden bahsedilir. Şeytan (İblis) de bir cindir.Cinlerin Müslüman olmayanları bazen insanlara musallat olarak onları doğru yoldan çıkarmak isterler. Hakiki müminlere ise bir tesirleri olamaz.Cinler Hz. Süleymandan önce yeryüzünde serbestçe dolaşıyorlardı. Hz. Süleyman onları idaresi altında topladı.Peygamberimizin Kur’an okuyuşunu dinleyerek Müslüman olan cinler vardır. Peygamberimize bu sebeple insanların ve cinlerin peygamberi denilir.Cinler gaipten haber veremezler. Fakat göklerin bazı sırlarına vâkıf olduklarından insanların müneccim ve sihirbazlarına ufak tefek haberler ulaştırabilirler. Böyle işlerle uğraşmak büyük bir günah, hatta bazı hallerde şirktir.Cinlerin azığı (yiyeceği şey) Peygamberimizin hadisine göre kemiklerdir ki onlarla taharetlenmek doğru değildir.Cin Sûresi’nin ilk ayetlerinde şöyle buyurulur:“Habibim de ki: Bana şu hakikatlar vahyolunmuştur. Çin’den bir zümre benim Kur’an okuyuşumu dinlemiş de şöyle demişler: “-Biz hakiki hayranlık veren bir Kur’an dinledik. Ki O, Hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de O’na iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiç bir şeyi asla ortak tutmayacağız.”
 

Üst