Neler Yeni

Mükellef Ne Demektir? Sözlükteki Anlamı Nedir?

Emir

Stajyer
ELFMASTER
mükellef ne demek? Sözlükteki anlamı nedir?

Sözlükte "mükellef" ne demek?

1. Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü.
2. Eksiksiz, özenli bir biçimde yapılmış.
3. Vergi vermekle yükümlü olan kimse ya da kuruluş: vergi mükellefi .
Mükellef kelimesinin ingilizcesi

adj. amenable
Köken: Arapça
Mükellef ne demek? (Ekonomi)

(Tax - payer) Yasaya göre vergi doğuran bir olay ortaya çıktığında, bu verginin yükümlüsü olan gerçek veya tüzel kişiler, örneğin gelir vergisi mükellefi vergiye tabi bir gelir elde eden kişidir. Bunun gibi, kurumlar vergisi mükellefleri de gelir sağlayan işletmelerdir. Vergi mükellefi ile vergiyi bizzat ödeyen (müeddi) her zaman aynı kişi olmayabilir. Örneğin memur maaşlarından kesilen gelir vergisinin mükellefi memurun kendisidir, oysa vergiyi memurun maaşından kesen ve ödeyen ise işveren durumundaki kurumdur.
 

Üst