Neler yeni

Sınıf geçme yönetmeliği

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

ELFDaily 

#code
Yönetici
Ticaret
Katılım
15 Ara 2015
Mesajlar
1,917
Çözümler
1
Puanları
216
Konum
Bursa
Credits
0
PUAN DÜZENİ NASILDIR?

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “100 lük Not Düzeni” kullanılır.
Öğrencinin başarısı veya başarısızlığı puanla değerlendirilir.

0 – 49,99-GEÇMEZ
50 – 59,99-GEÇER
60,00 – 69,99-ORTA
70,00 – 84,99-İYİ
85 ,00– 100-PEKİYİ

ÖĞRENCİ BAŞARISI NASIL TESPİT EDİLİR?

Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar; ödev, projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetleri ile değerlendirilir.


BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

BİR DERSİN YIL SONU PUANI : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. VE 1.VE 2.DÖNEM ARİTMETİK ORTALAMA 50 VEYA BİRİNCİ DÖNEM PUANI NE OLURSA OLSUN İKİNCİ DÖNEM PUANININ EN AZ 70 OLMASI GEREKMEKTEDİR.


Dönem puan : 55
2.Dönem puan : 45
Ortalama : 50,00 BAŞARILI


Dönem puan : 40
2.Dönem puan : 46
Ortalama : 43,00 BAŞARISIZ

Dönem puan : 0
2. Dönem Notu : 70,00 BAŞARILI


BİR DERSİN AĞIRLIĞI/PUANI

O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir
Örneğin; Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4’dür.

BİR DERSİN AĞIRLIKLI PUANI

(O dersin yıl sonu puanı haftalık ders saatiyle çarpılmasıdır.)

Matematik haftalık ders saati : 4
Yıl sonu puanı : 60
Matematik ağırlıklı puanı : 4X60= 180

YIL SONU BAŞARI PUANI

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı,derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saatlerini toplamına bölümü ile elde edilen puandır..


SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME

1).Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

2).Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre KASIM ve NİSAN ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir.

SINIF TEKRARI VE ÖĞRENİM HAKKI

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder.

2. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.

3. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.


2013-2014 sınıf geçme yönetmeliği Yayın tarihi: 26.09.2013 - 12:11.

Yasa:

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70
olması gerekir.
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan
öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.
 

Üst