Neler Yeni

Trablusgarp ve Balkan savaşları hakkında bilgi, Trablusgarp savaşı hakkında bilgi

ELFDaily 

#code
Yönetici
Trablusgarp ve balkan savaşları hakkında bilgi, trablusgarp savaşı hakkında bilgi,

İttihat ve Terakki sorumluluğundaki osmanlı İtalya’nın Trablusgarp’a saldırısına maruz kalmıştır.

İtalya’nın aynı hızla oniki adaya saldırması ve diğer devletlerin de Osmanlı’ya karşı savaşması nedeniyle italya ile Uşi antlaşması yapılmış ve Trablusgarp İtalya’ya bırakılmıştır.

Hemen ardından Fransız devriminin etkisizle Balkan devletleri Osmanlı’ya savaş açmıştır.

Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Romanya’nın Bulgaristan’a saldırmasıyla II. Balkan savaşları başlamış oluyor.

Bu kargaşa’da Osmanlı Edirne ve Kırklareli’yi de almmıştır. Balkan devletleri arasında toprak paylaşımı Bükreş Antlaşması ile olmuştur.

Osmanlı ise Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma ile Meriç iki ülke arasında sınır kabul edildi.

Edirne ve Kırklareli Osmanlı’ya verildi ve Bulgaristan’daki Türklerin harçları güvence altına alındı.
 

Üst