Neler Yeni

Varoluşun Sırlarını Derinlemesine Kavramak İsteyen Gizemci Ruhlar İçin 17 Dövme Fikri

  • Konuyu başlatan Emir
  • Başlangıç tarihi
  • Okuma süresi: 5:55

Emir

Stajyer
ELFMASTER
Spiritüalizm, mistisizm ve felsefeyle ilgilenen, varoluşu derinlemesine kavramaya çalışan bir insan mısınız? Peki dövme yaptırmak istiyor musunuz? Eğer cevabınız her ikisine de evet ise sizin tercih edebileceğiniz 17 dövme fikrini bir araya getirdik.

[h=2]1. Hayat Ağacı[/h]

Hayat ağacı mitolojik, dini ve kültürel olarak farklı anlamlarda kullanılabilmektedir.
[h=2]2. Burçlar[/h]

Burcunuzun bulunduğu yıldızı/takımyıldızı da vücudunuza işletmeyi düşünebilirsiniz.
[h=2]3. Mandala[/h]

Mandala, Hindistan kökenli dinlerde metafizik veya sembolik bakımdan meta veya mikro kozmosu gösteren şekillerdir.
Farklı renk ve biçimlerde birçok mandala dövmesi yaptırabilirsiniz.
[h=2]4. Buda[/h]

Spiritüalizm ile ilgilenen bir insan için Buda figürü kesinlikle düşünülebilecek bir dövme modeli.
[h=2]5. Lotus Çiçeği[/h]

Lotus çiçeği Budizm için hayli önemli bir semboldür. Mistisizmle ilgili insanlar için ideal bir model olabilir.
[h=2]6. Karahindiba[/h]

Özellikle dilek tutmayla ilişkilendirilen karahindiba, hayalperest ruhları çok güzel biçimde temsil edebilir.
[h=2]7. Çakra[/h]

Spiritüalizm olur da çakralar olmaz mı?

[h=2]8. Tasavvuf[/h]

İslâm dininin mistik kolu olan tasavvuf ya da sufizm de dövme modeli olarak size iyi bir seçenek sunabilir.
[h=2]9. Hindu Fili[/h]

Hinduizmde fil, aklı ve bilgeliği sembolize eder. Hinduizmdeki önemli Tanrılardan biri olan Ganeşa da (Ganesha) fil suretinde temsil edilir...
[h=2]10. Aum (Om)[/h]

Om, Hinduizm ve çoğu Hindistan'a özgü inanç sistemlerinde dinsel ya da mistik etkisi olduğuna inanılan sözcüklerin (mantra) en kutsalı sayılan hecedir. Sanskrit dilinde birlikte o sesini veren a ve u ünlüleriyle m sesinden oluşur.
Bu üç ses yeryüzü, gökyüzü ve gök katlarından oluşan üç dünyayı; Brahma, Vişnu ve Şiva'dan oluşan üç büyük Hindu Tanrısını, Rig, Yacur ve Sama adlı üç kutsal veda metnini simgeler. Böylece Om hecesi gizemli biçimde bütün evrenin özünü temsil eder.
[h=2]11. Hamsa[/h]

"İllüminati" demeden önce okuyun lütfen dostlar: Hamsa, Orta doğuya özgü bir figürdür. Tarihte Eski Mısır mitolojisinde bulunmaktadır. Ancak son dönemde daha çok Yahudi gizemciliği olan Kabala ile ilişkilendirilmektedir.
Açık bir elin içine gömülü olan bir göz şeklinde olan, her kültürde değişik isimleri bulunan Hamsa'nın, Fatma'nın Eli ve Miryam'ın Eli gibi isimleri de bulunmaktadır.
[h=2]12. Baykuş[/h]

"Minerva'nın Baykuşu" tabirini duymuş olabilirsiniz. Baykuş felsefenin ve bilgeliğin sembolüdür. Bu yüzden varoluşu derin yaşayan insanların tercih edebileceği bir model olabilir.
[h=2]13. Yin Yang[/h]

Yin ve Yang...Evrenin karşıt kutuplarını anlatan bu sembol klasik bir model ancak farklı biçimlerde yorumlandığında ortaya son derece güzel dövmeler çıkabilir.
[h=2]14. Melek[/h]

Kimilerince demode bulunabilir ama klasik ve çok tercih edilen modellerden.
[h=2]15. Dua[/h]

Dua eden el biçiminde dövmeler de tercih edilenlerden.
[h=2]16. Kutsal Geometri[/h]

Dini geleneklerde üç temel geometrik şekil olduğu düşünülür: Bunlar daire, üçgen ve karedir. Bunların da varoluşumuzun üç seviyesini simgelediği kabul edilir: Ruh, zihin ve beden...Bu anlayışa göre evrenin yaratıcısı da "Büyük Geometrici"dir.
İşte kutsal geometri anlayışı ile yapılan göz alıcı dövme modellerini de vücudunuza nakşettirebilirsiniz.
[h=2]17. Sonsuzluk[/h]

Sonsuzluk işareti belki klasik gelebilir ama başka figür ve yazılarla birleştirildiğinde ortaya gerçekten göz alıcı dövmeler çıkabilir.
 

Üst