Neler Yeni

1960 Karakter Geri Sarma FİX!

JateiN

Çaylak
Yardımcı Yönetici
Katılım
27 Ara 2015
Mesajlar
187
Beğeniler
19
Puanları
36
Konum
BiteKO
#1

1960 AqoN un paylaştığı fileslerde karakter geri sarma, item silinme vb. problemleri şu şekilde fixledik;

LOAD_USER_DATA prosedürünün içerisindeki her şeyi silin ve bunu yapıştırın ardından F5e basın
Kod:
[HIDEREPLY][B][B][B]USE [kn_online]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[LOAD_USER_DATA]  Script Date: 07.09.2015 20:24:15 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[LOAD_USER_DATA]
@strAccountID varchar(21),
@strCharID varchar(21)
AS

DECLARE @strCharID1 varchar(21), @strCharID2 varchar(21), @strCharID3 varchar(21)

SELECT  @strCharID1 = ISNULL(strCharID1, ''), 
    @strCharID2 = ISNULL(strCharID2, ''), 
    @strCharID3 = ISNULL(strCharID3, '') 
FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @strAccountID

IF (@strCharID NOT IN(@strCharID1, @strCharID2, @strCharID3))
  RETURN

SELECT Nation, Race, Class, HairRGB, [Rank], Title, [Level], [Exp], Loyalty, Face, City, Knights, Fame, Hp, Mp, Sp, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Authority, Points, Gold, Zone, Bind, PX, PZ, PY, dwTime, strSkill, strItem, strSerial, sQuestCount, strQuest, MannerPoint, LoyaltyMonthly, strItemTime FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID[/B][/B][/B][/HIDEREPLY]
ardından

UPDATE_USER_DATA prosedürünün içerisindeki her şeyi silin ve bunu yapıştırın ardından F5e basın

Kod:
[HIDEREPLY][B][B][B]USE [kn_online]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[UPDATE_USER_DATA]  Script Date: 07.09.2015 20:21:48 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[UPDATE_USER_DATA]
@strCharID char(21),
@bNation tinyint,
@bRace tinyint,
@sClass smallint,
@nHair int,
@bRank tinyint,
@bTitle tinyint,
@bLevel tinyint,
@iExp bigint,
@nLoyalty int,
@bFace tinyint,
@bCity tinyint,
@sClanID smallint,
@bFame tinyint,
@sHp smallint,
@sMp smallint,
@sSp smallint,
@bStr tinyint,
@bSta tinyint,
@bDex tinyint,
@bIntel tinyint,
@bCha tinyint,
@bAuthority tinyint,
@sPoints smallint,    
@nCoins int,
@bZone tinyint,
@sBind smallint,
@iPosX int,
@iPosZ int,
@iPosY int,
@dwTime int,
@sQuestCount smallint,
@strSkill varchar(10),
@strItem binary(584),
@strSerial binary(584),
@strQuest binary(600),
@nMannerPoint int,
@nLoyaltyMonthly int,
@strItemTime binary(584)
AS

UPDATE USERDATA 
SET Nation      = @bNation, 
  Race      = @bRace, 
  Class      = @sClass, 
  HairRGB      = @nHair, 
  [Rank]      = @bRank, 
  Title      = @bTitle, 
  [Level]      = @bLevel, 
  [Exp]      = @iExp, 
  Loyalty      = @nLoyalty, 
  Face      = @bFace, 
  City      = @bCity, 
  Knights      = @sClanID, 
  Fame      = @bFame, 
  Hp        = @sHp, 
  Mp        = @sMp, 
  Sp        = @sSp, 
  Strong      = @bStr, 
  Sta        = @bSta, 
  Dex        = @bDex, 
  Intel      = @bIntel, 
  Cha        = @bCha, 
  Authority    = @bAuthority, 
  Points      = @sPoints, 
  Gold      = @nCoins, 
  [Zone]      = @bZone, 
  Bind      = @sBind, 
  PX        = @iPosX, 
  PZ        = @iPosZ, 
  PY        = @iPosY, 
  dwTime      = @dwTime, 
  strSkill    = @strSkill, 
  strItem      = @strItem, 
  strSerial    = @strSerial, 
  sQuestCount    = @sQuestCount, 
  strQuest    = @strQuest, 
  MannerPoint    = @nMannerPoint, 
  LoyaltyMonthly  = @nLoyaltyMonthly, 
  strItemTime    = @strItemTime,
  dtUpdateTime  = GETDATE() 
WHERE strUserID    = @strCharID[/B][/B][/B][/HIDEREPLY]
 

eleman83

Kullanıcı
Katılım
8 Ocak 2016
Mesajlar
27
Beğeniler
0
Puanları
1
#2

+++++++++++++++++++++++++
 

11ben

Çaylak
Kullanıcı
Katılım
3 May 2016
Mesajlar
66
Beğeniler
0
Puanları
11
#4

sssssssssssssssss
 

Üst