Neler yeni

RES KODU [ 1299 'den 2xxx'e ] Tüm versiyonlarda uyumlu

kalefm10

Paylaşımcı Üye
Kullanıcı
Katılım
20 Mar 2016
Mesajlar
21
Puanları
6
Konum
Balıkesir
Kredi
8
ELFDaily'e Özel

İlk olarak okutulacak Query KOD:

Kod:
CREATE PROCEDURE OYUNCU_IRK_SIRALAMASI_Reset
AS


BEGIN TRAN


DECLARE @strUserId char(21)
DECLARE @LoyaltyMonthly int
DECLARE @Index smallint
DECLARE @IsValidCount tinyint
DECLARE @RankName varchar(30)
DECLARE @DifferenceBetweenUser int


SELECT @IsValidCount = Count(*) FROM USER_PERSONAL_RANK


IF @IsValidCount < 200
BEGIN

SET @Index = 1


WHILE @Index < 201
BEGIN


IF @Index = 1
BEGIN
SET @RankName = 'Gold Knight'
END
IF @Index > 1 AND @Index <= 4
BEGIN
SET @RankName = 'Silver Knight'
END
IF @Index > 4 AND @Index <= 9
BEGIN
SET @RankName = 'Mirage Knight'
END
IF @Index > 9 AND @Index <= 25
BEGIN
SET @RankName = 'Shadow Knight'
END
IF @Index > 25 AND @Index <= 100
BEGIN
SET @RankName = 'Mist Knight'
END
IF @Index > 100 AND @Index <= 200
BEGIN
SET @RankName = 'Training Knight'
END

INSERT INTO USER_PERSONAL_RANK (nRank,strPosition,nElmoUP,strElmoUserID,nElmoLoyaltyMonthly,nElmoCheck,nKarusUP,strKarusUserID,nKarusLoyaltyMonthly,nKarusCheck,nSalary) VALUES (@Index,@RankName,0,NULL,0,1000000,0,NULL,0,1000000,1000000)

SET @Index = @Index + 1
END
END


SET @Index = 1
SET @strUserId = NULL
SET @LoyaltyMonthly = 0


DECLARE RANKING_CRS CURSOR FOR


SELECT TOP 200 strUserId,LoyaltyMonthly FROM USERDATA WHERE Nation = 1 AND Authority = 1 ORDER BY LoyaltyMonthly DESC


OPEN RANKING_CRS
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@LoyaltyMonthly
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET strKarusUserID = @strUserId, nKarusUP = @Index, nKarusLoyaltyMonthly = @LoyaltyMonthly WHERE nRank = @Index

SET @DifferenceBetweenUser = 0

IF @Index = 1
BEGIN

UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nKarusCheck = 0 WHERE nRank = @Index

END
ELSE
BEGIN

SELECT @DifferenceBetweenUser = nKarusLoyaltyMonthly FROM USER_PERSONAL_RANK WHERE nRank = @Index + 1

SET @DifferenceBetweenUser = @LoyaltyMonthly - @DifferenceBetweenUser

UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nKarusCheck = @DifferenceBetweenUser WHERE nRank = @Index + 1

END

SET @Index = @Index + 1

FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@LoyaltyMonthly
END
CLOSE RANKING_CRS
DEALLOCATE RANKING_CRS


SET @Index = 1
SET @strUserId = NULL
SET @LoyaltyMonthly = 0


DECLARE RANKING_CRS CURSOR FOR


SELECT TOP 200 strUserId,LoyaltyMonthly FROM USERDATA WHERE Nation = 2 AND Authority = 1 ORDER BY LoyaltyMonthly DESC


OPEN RANKING_CRS
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@LoyaltyMonthly
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET strElmoUserID = @strUserId, nElmoUP = @Index, nElmoLoyaltyMonthly = @LoyaltyMonthly WHERE nRank = @Index

SET @DifferenceBetweenUser = 0

IF @Index = 1
BEGIN

UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nElmoCheck = 0 WHERE nRank = @Index

END
ELSE
BEGIN

SELECT @DifferenceBetweenUser = nElmoLoyaltyMonthly FROM USER_PERSONAL_RANK WHERE nRank = @Index + 1

SET @DifferenceBetweenUser = @LoyaltyMonthly - @DifferenceBetweenUser

UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nElmoCheck = @DifferenceBetweenUser WHERE nRank = @Index + 1

END

SET @Index = @Index + 1

FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@LoyaltyMonthly
END
CLOSE RANKING_CRS
DEALLOCATE RANKING_CRS


UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nSalary = REPLACE(nElmoLoyaltyMonthly - nKarusLoyaltyMonthly,'-','')


COMMIT TRAN
2. Okutulacak Query KOD:
Kod:

CREATE PROCEDURE OYUNCU_SIRALAMA_Reset
AS


DECLARE @strUserId char(21)
DECLARE @Loyalty int
DECLARE @Knights int
DECLARE @KnightName char(50)
DECLARE @IsValidKnight int
DECLARE @Index smallint
DECLARE @IsValidCount tinyint
DECLARE @RankName varchar(30)


SELECT @IsValidCount = Count(*) FROM USER_KNIGHTS_RANK


IF @IsValidCount < 100
BEGIN


SET @Index = 1


WHILE @Index < 101
BEGIN


IF @Index = 1
BEGIN
SET @RankName = 'Gold Knight'
END
IF @Index > 1 AND @Index <= 4
BEGIN
SET @RankName = 'Silver Knight'
END
IF @Index > 4 AND @Index <= 9
BEGIN
SET @RankName = 'Mirage Knight'
END
IF @Index > 9 AND @Index <= 25
BEGIN
SET @RankName = 'Shadow Knight'
END
IF @Index > 25 AND @Index <= 50
BEGIN
SET @RankName = 'Mist Knight'
END
IF @Index > 50 AND @Index <= 100
BEGIN
SET @RankName = 'Training Knight'
END

INSERT INTO USER_KNIGHTS_RANK (shIndex,strName,strElmoUserID,strElmoKnightsName,nElmoLoyalty,strKarusUserID,strKarusKnightsName,nKarusLoyalty,nMoney) VALUES (@Index,@RankName,NULL,NULL,0,NULL,NULL,0,1000000)

SET @Index = @Index + 1
END
END


SET @Index = 1
SET @strUserId = NULL
SET @Loyalty = 0
SET @Knights = 0


DECLARE RANKING_CRS CURSOR FOR


SELECT TOP 100 strUserId,Loyalty,Knights FROM USERDATA WHERE Nation = 1 AND Authority = 1 ORDER BY Loyalty DESC


OPEN RANKING_CRS
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@Loyalty,@Knights
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN


SET @KnightName = NULL
SET @IsValidKnight = 0


IF @Knights <> 0
BEGIN
SELECT @IsValidKnight = COUNT(IDName) FROM KNIGHTS WHERE IDNum = @Knights

IF @IsValidKnight <> 0
BEGIN
SELECT @KnightName = IDName FROM KNIGHTS WHERE IDNum = @Knights
END
END

UPDATE USER_KNIGHTS_RANK SET strKarusUserID = @strUserId, strKarusKnightsName = @KnightName, nKarusLoyalty = @Loyalty WHERE shIndex = @Index

SET @Index = @Index + 1

FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@Loyalty,@Knights
END
CLOSE RANKING_CRS
DEALLOCATE RANKING_CRS


SET @Index = 1
SET @strUserId = NULL
SET @Loyalty = 0
SET @Knights = 0


DECLARE RANKING_CRS CURSOR FOR


SELECT TOP 100 strUserId,Loyalty,Knights FROM USERDATA WHERE Nation = 2 AND Authority = 1 ORDER BY Loyalty DESC


OPEN RANKING_CRS
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@Loyalty,@Knights
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN


SET @KnightName = NULL
SET @IsValidKnight = 0


IF @Knights <> 0
BEGIN
SELECT @IsValidKnight = COUNT(IDName) FROM KNIGHTS WHERE IDNum = @Knights

IF @IsValidKnight <> 0
BEGIN
SELECT @KnightName = IDName FROM KNIGHTS WHERE IDNum = @Knights
END
END

UPDATE USER_KNIGHTS_RANK SET strElmoUserID = @strUserId, strElmoKnightsName = @KnightName, nElmoLoyalty = @Loyalty WHERE shIndex = @Index

SET @Index = @Index + 1

FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@Loyalty,@Knights
END
CLOSE RANKING_CRS
DEALLOCATE RANKING_CRS


Son olarak okutulacak Query kod

Kod:

exec UPDATE_KNIGHTS_RATING
exec UPDATE_USER_KNIGHTS_RANK
exec UPDATE_USER_PERSONAL_RANK
exec OYUNCU_IRK_SIRALAMASI_Reset
exec OYUNCU_SIRALAMA_Reset
update knights set points = '999999'
update knights set flag = '12'
 

Üst