Neler yeni

Sorunsuz 103 , [ +open3 ] , [ Dark Lunar War ] , [ 30-59]

Emir

Usta Üye
VIP Üye
Katılım
25 Ara 2015
Mesajlar
277
Puanları
61
Kredi
0
İlk Olarak Mevcut Keeper Ve Warderleri Silelim.

Gizli içerik
Bu içeriği görmek için konuya cevap yazmalısınız. Üye değilseniz buradan olabilirsiniz.
Gizli içerik
Bu içeriği görmek için konuya cevap yazmalısınız. Üye değilseniz buradan olabilirsiniz.
Sorunsuz Yenilerini Ekliyelim ;

Gizli içerik
Bu içeriği görmek için konuya cevap yazmalısınız. Üye değilseniz buradan olabilirsiniz.

Ve Zoneleri Elden Geçirelim ;


Gizli içerik
Bu içeriği görmek için konuya cevap yazmalısınız. Üye değilseniz buradan olabilirsiniz.

Güle Güle Kullanın - ELFDaily
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

11ben

Kullanıcı
Katılım
3 May 2016
Mesajlar
78
Puanları
11
Kredi
8
USE [kn_online]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[UPDATE_USER_DATA] Script Date: 07.09.2015 20:21:48 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[UPDATE_USER_DATA]
@strCharID char(21),
@bNation tinyint,
@bRace tinyint,
@sClass smallint,
@nHair int,
@bRank tinyint,
@bTitle tinyint,
@bLevel tinyint,
@iExp bigint,
@nLoyalty int,
@bFace tinyint,
@bCity tinyint,
@sClanID smallint,
@bFame tinyint,
@sHp smallint,
@sMp smallint,
@sSp smallint,
@bStr tinyint,
@bSta tinyint,
@bDex tinyint,
@bIntel tinyint,
@bCha tinyint,
@bAuthority tinyint,
@sPoints smallint,
@nCoins int,
@bZone tinyint,
@sBind smallint,
@iPosX int,
@iPosZ int,
@iPosY int,
@dwTime int,
@sQuestCount smallint,
@strSkill varchar(10),
@strItem binary(584),
@strSerial binary(584),
@strQuest binary(600),
@nMannerPoint int,
@nLoyaltyMonthly int,
@strItemTime binary(584)
AS

UPDATE USERDATA
SET Nation = @bNation,
Race = @bRace,
Class = @sClass,
HairRGB = @nHair,
[Rank] = @bRank,
Title = @bTitle,
[Level] = @bLevel,
[Exp] = @iExp,
Loyalty = @nLoyalty,
Face = @bFace,
City = @bCity,
Knights = @sClanID,
Fame = @bFame,
Hp = @sHp,
Mp = @sMp,
Sp = @sSp,
Strong = @bStr,
Sta = @bSta,
Dex = @bDex,
Intel = @bIntel,
Cha = @bCha,
Authority = @bAuthority,
Points = @sPoints,
Gold = @nCoins,
[Zone] = @bZone,
Bind = @sBind,
PX = @iPosX,
PZ = @iPosZ,
PY = @iPosY,
dwTime = @dwTime,
strSkill = @strSkill,
strItem = @strItem,
strSerial = @strSerial,
sQuestCount = @sQuestCount,
strQuest = @strQuest,
MannerPoint = @nMannerPoint,
LoyaltyMonthly = @nLoyaltyMonthly,
strItemTime = @strItemTime,
dtUpdateTime = GETDATE()
WHERE strUserID = @strCharID
 
Kişi Yorumladı

Üst