Neler Yeni

1886 - PK/FARM DATABASE - Bütün Zoneler Ekli - Clan War - Krowaz - Chaos - Bdw -UTC-R

kadirsirin

Kullanıcı
Katılım
26 Ara 2015
Mesajlar
7
Kaynaklar
0
Beğeniler
1
Puanları
6
#1Karakter hatası için karaeski'ye teşekkürlerKod:
[/B][COLOR=#333333][I]USE [kn_online][/I][/COLOR][/CENTER]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[CREATE_NEW_CHAR]  Script Date: 29.10.2015 11:13:41 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[CREATE_NEW_CHAR]
@strAccountID varchar(21),
@index tinyint,
@strCharID varchar(21),
@bRace tinyint,
@sClass smallint,
@nHair int,
@bFace tinyint,
@bStr tinyint,
@bSta tinyint,
@bDex tinyint,
@bIntel tinyint,
@bCha tinyint
AS


DECLARE @bNation tinyint
DECLARE @bCharCount tinyint
DECLARE @bCount tinyint


SELECT @bNation = bNation, @bCharCount = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @strAccountID


IF (@bNation = 1 AND @bRace > 10)
  RETURN 2
ELSE IF (@bNation = 2 AND @bRace < 10)
  RETURN 2
ELSE IF (@bNation <> 1 AND @bNation <> 2)
  RETURN 2


SELECT @bCount = COUNT(strUserID) FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID


IF (@bCount > 0)
  RETURN 3


BEGIN TRAN
  IF (@index = 0)
    UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID1 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
  ELSE IF (@index = 1)
    UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID2 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
  ELSE IF (@index = 2)
    UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID3 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID


  IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
  BEGIN
    ROLLBACK TRAN
    RETURN 4
  END
      INSERT INTO [kn_online].[dbo].[MAIL_BOX]
    (bStatus , strSenderID , strRecipientID , strSubject, strMessage, bType, nItemID, sCount , sDurability, nSerialNum, nCoins, bDeleted)
    VALUES
    (1, 'RISUS GAME', @strCharID, 'HOSGELDINIZ', 'RISUS GAME GİFT', 2, 800035000, 1 , 1 , 0, 0, 0)


  INSERT INTO USERDATA (strUserID, Nation, Race, Class, HairRGB, Face, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha) 
  VALUES (@strCharID, @bNation, @bRace, @sClass, @nHair, @bFace, @bStr, @bSta, @bDex, @bIntel, @bCha)


update userdata set class = 106 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 101
update userdata set class = 108 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 102
update userdata set class = 110 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 103
update userdata set class = 112 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 104
update userdata set class = 206 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 201
update userdata set class = 208 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 202
update userdata set class = 210 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 203
update userdata set class = 212 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 204
 
 
update userdata set class = 106 where struserid = @strCharID and @sclass = 101
update userdata set class = 108 where struserid = @strCharID and @sclass = 102
update userdata set class = 110 where struserid = @strCharID and @sclass = 103
update userdata set class = 112 where struserid = @strCharID and @sclass = 104
update userdata set class = 206 where struserid = @strCharID and @sclass = 201
update userdata set class = 208 where struserid = @strCharID and @sclass = 202
update userdata set class = 210 where struserid = @strCharID and @sclass = 203
update userdata set class = 212 where struserid = @strCharID and @sclass = 204
  IF (@@ERROR <> 0)
  BEGIN
    ROLLBACK TRAN
    RETURN 4
  END
COMMIT TRAN

 [CENTER][B][FONT=tahoma][I]RETURN 0[/I][/FONT]

Bu içeriği görmek için konuya cevap yazmalısınız daha sonra sayfayı yenileyin. Üye değilseniz buradan olabilirsiniz.
 

bydia

Kullanıcı
Katılım
4 Ocak 2016
Mesajlar
1
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#2

Teşekkürler hocam deneyeceğim
 

xcruelx

Çaylak
Kullanıcı
Katılım
5 Ocak 2016
Mesajlar
46
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
11
#3

Teşekkürler
 

rednow

Kullanıcı
Katılım
7 Ocak 2016
Mesajlar
2
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#4

+++++++++++++++++++++++++++++++
 

assder5

Kullanıcı
Katılım
7 Ocak 2016
Mesajlar
2
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#5

kadirsirin' Alıntı:


Karakter hatası için karaeski'ye teşekkürlerKod:
[COLOR=#333333][I]USE [kn_online][/I][/COLOR]
Kod:
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[CREATE_NEW_CHAR]  Script Date: 29.10.2015 11:13:41 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[CREATE_NEW_CHAR]
@strAccountID varchar(21),
@index tinyint,
@strCharID varchar(21),
@bRace tinyint,
@sClass smallint,
@nHair int,
@bFace tinyint,
@bStr tinyint,
@bSta tinyint,
@bDex tinyint,
@bIntel tinyint,
@bCha tinyint
AS


DECLARE @bNation tinyint
DECLARE @bCharCount tinyint
DECLARE @bCount tinyint


SELECT @bNation = bNation, @bCharCount = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @strAccountID


IF (@bNation = 1 AND @bRace > 10)
  RETURN 2
ELSE IF (@bNation = 2 AND @bRace < 10)
  RETURN 2
ELSE IF (@bNation <> 1 AND @bNation <> 2)
  RETURN 2


SELECT @bCount = COUNT(strUserID) FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID


IF (@bCount > 0)
  RETURN 3


BEGIN TRAN
  IF (@index = 0)
    UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID1 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
  ELSE IF (@index = 1)
    UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID2 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
  ELSE IF (@index = 2)
    UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID3 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID


  IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
  BEGIN
    ROLLBACK TRAN
    RETURN 4
  END
      INSERT INTO [kn_online].[dbo].[MAIL_BOX]
    (bStatus , strSenderID , strRecipientID , strSubject, strMessage, bType, nItemID, sCount , sDurability, nSerialNum, nCoins, bDeleted)
    VALUES
    (1, 'RISUS GAME', @strCharID, 'HOSGELDINIZ', 'RISUS GAME GİFT', 2, 800035000, 1 , 1 , 0, 0, 0)


  INSERT INTO USERDATA (strUserID, Nation, Race, Class, HairRGB, Face, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha) 
  VALUES (@strCharID, @bNation, @bRace, @sClass, @nHair, @bFace, @bStr, @bSta, @bDex, @bIntel, @bCha)


update userdata set class = 106 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 101
update userdata set class = 108 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 102
update userdata set class = 110 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 103
update userdata set class = 112 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 104
update userdata set class = 206 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 201
update userdata set class = 208 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 202
update userdata set class = 210 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 203
update userdata set class = 212 , gold = '1000000000', points = '222' ,strskill ='x' , [level] = '69', Exp = '200000000' where struserid = @strCharID and @sclass = 204
 
 
update userdata set class = 106 where struserid = @strCharID and @sclass = 101
update userdata set class = 108 where struserid = @strCharID and @sclass = 102
update userdata set class = 110 where struserid = @strCharID and @sclass = 103
update userdata set class = 112 where struserid = @strCharID and @sclass = 104
update userdata set class = 206 where struserid = @strCharID and @sclass = 201
update userdata set class = 208 where struserid = @strCharID and @sclass = 202
update userdata set class = 210 where struserid = @strCharID and @sclass = 203
update userdata set class = 212 where struserid = @strCharID and @sclass = 204
  IF (@@ERROR <> 0)
  BEGIN
    ROLLBACK TRAN
    RETURN 4
  END
COMMIT TRAN

 [CENTER][B][FONT=tahoma][I]RETURN 0[/I][/FONT][/B][/CENTER]***Gizli içerik alıntı yapılamaz.***
sadsadasdasdsadvrwqrvqwrqwrvwqvsadsadvas
 

assder5

Kullanıcı
Katılım
7 Ocak 2016
Mesajlar
2
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#6

asdasdasdasdasffffffffff
 

suzum

Kullanıcı
Katılım
8 Ocak 2016
Mesajlar
3
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#7

++++++++++++++++++++++++++++
 

gokce1992

Kullanıcı
Katılım
8 Ocak 2016
Mesajlar
2
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#8

11111111111111
 

takotako

Kullanıcı
Katılım
9 Ocak 2016
Mesajlar
16
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#9

deniycemknk
 

we1982

Kullanıcı
Katılım
6 Ocak 2016
Mesajlar
17
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#10

:cool:+++++ ++++++++
 

cyber00

Kullanıcı
Katılım
11 Ocak 2016
Mesajlar
2
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#11

teşekkürler hocam
 

zafer199306

Çaylak
Kullanıcı
Katılım
10 Ocak 2016
Mesajlar
33
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
11
#12

htrghjterdgyrwegtwsergtrehtgfdrhedswgsdtwegf
 

erhanerbir

Kullanıcı
Katılım
27 Ara 2015
Mesajlar
9
Kaynaklar
0
Beğeniler
0
Puanları
1
#18

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Genel Sohbet Odası
Yardım Kullanıcılar
Foruma kayıt olmadan sohbet etmek için /nick burayaisim yazın kullanıcı adınızı oluşturduktan sonra sohbete başlayabilirsiniz.
  K ELF BOT: KnightImperia, "Mükemmel Whmcs Panel" dizesindeki bir yeni yanıt yayınladı.
  Üst